Vanliga färger

Här har du de vanligaste färgerna. Vad de står för samt hur du skriver dem i html.

Blå färg

Blått är en av de tre grundfärgerna. Blått kopplas starkt samman med stillhet lugn, medvetenhet och intellekt. Överanvändning av blått kan dock framträda som kallt eller likgiltigt.Ofta ses blått som den universellt bästa färgen eftersom den har flest positiva associationer … Läs mer

Grön färg

Grön är en av grundfärgerna. Grönt symboliserar tillväxt, harmoni, fräschör och fertilitet och antyder stabilitet och uthållighet. Grönt, i motsats till rött, betyder säkerhet, det är till exempel färgen för fri passage i vägtrafik. Du kan skriva Green, DarkGreen eller … Läs mer

Gul färg

Gul är färgen för solsken och uttrycker optimism, upplysning, glädje, lycka, intellekt och energi. Gult är både en instabil och spontan färg. Innebörden av guld är illumination, visdom och rikedom och guld symboliserar ofta hög kvalitet. Gult kopplas ofta samman … Läs mer

Orange färg

Orange eller brandgul är en färg som ligger mellan röd och gul i färgspektret. Mörkorange kan betyda svek och misstro. Rödorange kan däremot betyda begär, sexuell passion, nöje, dominering, aggression och längtan efter handling. Du kan skriva Orange, DarkOrange eller … Läs mer

Röd färg

Röd är en av grundfärgerna i RGB-skalan och dess motsats är grön. I den västerländska kulturen förknippas rött ofta med energi, styrka, impulsivitet, aktivitet, kärlek, passion, aggression, uppror och krig. Rött förknippas också med julen. Du kan skriva Red, Firebrick … Läs mer

Rosa färg

Rosa eller skär får man genom att blanda rött och vitt. Rosa är alltså alltså en ljus variant av röd. Färgen står som symbol för kärlek och ömhet, men är inte lika passionerad som rött. Du kan skriva fuchsia eller … Läs mer