Blå färg

Blått är en av de tre grundfärgerna. Blått kopplas starkt samman med stillhet lugn, medvetenhet och intellekt.

Överanvändning av blått kan dock framträda som kallt eller likgiltigt.Ofta ses blått som den universellt bästa färgen eftersom den har flest positiva associationer och fåtaligast negativa associationer i olika kulturer.

Du kan skriva Blue, DarkBlue eller SkyBlue i html för att enkelt få fram blått. Vill du vara mer specifik kan du använda vår färgväljare för att hitta html-koden (hexadecimalt) till blå färg.

Läs mer om blått.

Grön färg

Grön är en av grundfärgerna. Grönt symboliserar tillväxt, harmoni, fräschör och fertilitet och antyder stabilitet och uthållighet.

Grönt, i motsats till rött, betyder säkerhet, det är till exempel färgen för fri passage i vägtrafik.

Du kan skriva Green, DarkGreen eller YellowGreen i html för att enkelt få fram grönt. Vill du vara mer specifik kan du använda vår färgväljare för att hitta html-koden (hexadecimalt) till grön färg.

Gul färg

Gul är färgen för solsken och uttrycker optimism, upplysning, glädje, lycka, intellekt och energi.

Gult är både en instabil och spontan färg. Innebörden av guld är illumination, visdom och rikedom och guld symboliserar ofta hög kvalitet. Gult kopplas ofta samman med mat.

Du kan skriva Yellow, LightYellow eller Khaki i html för att enkelt få fram gul. Vill du vara mer specifik kan du använda vår färgväljare för att hitta html-koden (hexadecimalt) till gul färg.

Orange färg

Orange eller brandgul är en färg som ligger mellan röd och gul i färgspektret.

Mörkorange kan betyda svek och misstro. Rödorange kan däremot betyda begär, sexuell passion, nöje, dominering, aggression och längtan efter handling.

Du kan skriva Orange, DarkOrange eller OrangeRed i html för att enkelt få fram orange. Vill du vara mer specifik kan du använda vår färgväljare för att hitta html-koden (hexadecimalt) till orange färg.

Färgkoder orange färg

Namn HEX RGB
OrangeRed FF045000 25500690000
Tomato FF063047 25500990071
Coral FF07F050 25501270080
DarkOrange FF08C000 25501400000
Orange FF0A5000 25501650000
Gold FF0D7000 25502150000

Här kan du blanda färger själv och få fram rätt färgkod:
http://www.w3schools.com/colors/colors_hexadecimal.asp

Röd färg

Röd är en av grundfärgerna i RGB-skalan och dess motsats är grön.

I den västerländska kulturen förknippas rött ofta med energi, styrka, impulsivitet, aktivitet, kärlek, passion, aggression, uppror och krig. Rött förknippas också med julen.

Du kan skriva Red, Firebrick eller Darkred i html för att enkelt få fram röd. Vill du vara mer specifik kan du använda vår färgväljare för att hitta html-koden (hexadecimalt) till röd färg.

Rosa färg

Rosa eller skär får man genom att blanda rött och vitt. Rosa är alltså alltså en ljus variant av röd. Färgen står som symbol för kärlek och ömhet, men är inte lika passionerad som rött.

Du kan skriva fuchsia eller purple i html för att enkelt få fram rosa. Vill du vara mer specifik kan du använda vår färgväljare för att hitta html-koden (hexadecimalt) till rosa färg.