Regnbågens färger

Ordningen på regnbågens färger är denna:

  • Rött ytterst,
  • orange,
  • gult,
  • grönt,
  • blått,
  • indigo och
  • violett innerst.

Detta är regnbågens färger och de följer alltid denna ordning.

ordning på regnbågens färger

Dubbla regnbågar

Ordningen på färgerna när det rör sig om dubbla regnbågar är som ovan men ordningen i yttre bågen den omvända.

Färger dubbel regnbåge