Gul färg

Gul är färgen för solsken och uttrycker optimism, upplysning, glädje, lycka, intellekt och energi.

Gult är både en instabil och spontan färg. Innebörden av guld är illumination, visdom och rikedom och guld symboliserar ofta hög kvalitet. Gult kopplas ofta samman med mat.

Du kan skriva Yellow, LightYellow eller Khaki i html för att enkelt få fram gul. Vill du vara mer specifik kan du använda vår färgväljare för att hitta html-koden (hexadecimalt) till gul färg.