Blå färg

Blått är en av de tre grundfärgerna. Blått kopplas starkt samman med stillhet lugn, medvetenhet och intellekt.

Överanvändning av blått kan dock framträda som kallt eller likgiltigt.Ofta ses blått som den universellt bästa färgen eftersom den har flest positiva associationer och fåtaligast negativa associationer i olika kulturer.

Du kan skriva Blue, DarkBlue eller SkyBlue i html för att enkelt få fram blått. Vill du vara mer specifik kan du använda vår färgväljare för att hitta html-koden (hexadecimalt) till blå färg.

Läs mer om blått.